CUSTOMER SERVICE TEL : 086-366-9813, 086-366-9814

ไส้กรองน้ำดื่ม HOLLOW FIBER INLINE 12″

1,990.00฿

ไส้กรองโฮโลไฟเบอร์ (Vifil Membrane) ทำหน้าที่กรองเชื้อโรคต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ

Model : FPF-016
ขนาด :  12 นิ้ว

คุณสมบัติ :
ไส้กรองโฮโลไฟเบอร์ (Vifil Membrane) อินไลน์ 12 นิ้ว มีความละเอียด 0.01 ไมครอน ทำหน้าที่กรองเชื้อโรคต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำรวมทั้งแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง


อายุการใช้งาน : 12-18 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ