CUSTOMER SERVICE TEL : 086-366-9813, 086-366-9814

ฝาปิดวาล์ว FCP

150.00฿

ฝาปิดวาล์ว FCP อะไหล่เครื่องปั๊มน้ำ ฟูจิก้า ( *** ใช้กับปั๊มรุ่นใหม่ที่ไม่มีรูใส่สาย)