CUSTOMER SERVICE TEL : 086-366-9813, 086-366-9814

ชุดมอเตอร์ (F)

ชุดมอเตอร์ (F) สำหรับปั๊มน้ำฟูจิก้า

Model : ชุดมอเตอร์ (F)
คุณสมบัติ :
มอเตอร์ออกแบบพิเศษ ช่วยลดปัญหาที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมและพื้นที่การติดตั้ง หมดปัญหาเรื่อง
เครื่องร้อน เครื่องน็อค ผลิตจากอลูมิเนียมพิเศษ
ทนทาน แข็งแรง