CUSTOMER SERVICE TEL : 086-366-9813, 086-366-9814

ชุดก็อกน้ำ 449F

ก็อกน้ำสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่มชนิดต่างๆ ใช้งานโดยการหมุนเปิด-ปิด

Model : ชุดก็อกน้ำ 449F

คุณสมบัติ :
ทำจากวัสดุสแตนเลส มีลักษณะเป็นก๊อกงวงยาว ใช้งานโดยการหมุนเปิด-ปิด ใช้งานร่วมกับเครื่องกรองน้ำชนิดต่างๆ สามารถติดตั้งบนซิงค์น้ำหรือฉากยึด เชื่อมต่อกับสายจ่ายน้ำ PE ขนาด 1/4″