CUSTOMER SERVICE TEL : 086-366-9813, 086-366-9814

ชุดก็อกน้ำ 349F

ชุดก็อกน้ำ สำหรับเครื่องกรองน้ำดื่มชนิดต่างๆ

Model : ชุดก็อกน้ำ

คุณสมบัติ :
ทำจากวัสดุสแตนเลส มีลักษณะเป็นก๊อกงวงยาว ใช้งานโดยการโยกขึ้น-ลง ใช้งานร่วมกับเครื่องกรองน้ำชนิดต่างๆ สามารถติดตั้งบนซิงค์น้ำหรือฉากยึด เชื่อมต่อกับสายจ่ายน้ำ PE ขนาด 1/4″