CUSTOMER SERVICE TEL : 086-366-9813, 086-366-9814

ข้อต่อก็อกน้ำ

ข้อต่อก็อกน้ำ 1/4″ (Ball Valve)

Model : ข้อต่อก็อกน้ำ 1/4″ (Ball Valve)

คุณสมบัติ :
ข้อต่อก็อกน้ำ 1/4″  ใช้สำหรับเป็นวาล์วเปิด-ปิด ก่อนเข้าเครื่องกรอง โดยเชื่อมต่อด้านที่เป็นเกลียวนอกขนาด 2 หุน (1/4″) เข้ากับ T-WAY อีกด้านหนึ่งสามารถต่อกับสาย PE ขนาด 2 หุน (1/4″) ที่ใช้จ่ายน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำ