CUSTOMER SERVICE TEL : 086-366-9813, 086-366-9814

FAQ. เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติฟูจิก้า FCP

Q :  ปั๊มน้ำตัดต่อบ่อยแก้ไขอย่างไร ?

A :  1. ปั๊มน้ำตัดต่อบ่อยอาจเกิดจากถังรักษาระดับแรงดัน ตรวจสอบระดับแรงดันลมภายในชุดบอลลูน
      2. ให้เติมลมเข้าไปภายในถังแรงดัน 1 บาร์ หรือ 15 ปอนด์
      3. ถ้าทำตามข้างต้นแล้วยังไม่หายให้ติดต่อศูนย์ซ่อมบริการ

Q : เครื่องปั๊มน้ำทำงานตลอดแก้ไขอย่างไร ?

A :  ให้ทดลองปิดวาล์วทางน้ำออกที่ติดกับตัวเครื่อง  สังเกตดูการทำงานของเครื่องปั๊มน้ำ
      1. ถ้าเครื่องมีการทำงานแสดงว่าระบบภายในเครื่องมีปัญหา ให้ติดต่อศูนย์ซ่อมบริการ
      2. ถ้าเครื่องไม่ทำงานแสดงว่าระบบภายในบ้านมีปัญหา ให้เช็คดูก๊อกต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ฝักบัว, ชักโครก ตลอดจนถึงสายอ่อนและวาล์วข้อต่อต่างๆ ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีให้จัดการซ่อมบำรุงรอยรั่วนั้นทันที หากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วไม่หายให้ติดต่อศูนย์ซ่อมบริการ

Q :  ปั๊มน้ำไม่ทำงาน?

A :  1. เบื้องต้นให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
      2. หากระบบไฟฟ้าปกติให้ลองตรวจที่เพรชเชอร์สวิทซ์ (Pressure Switch) ว่าตัด-ต่อปกติหรือไม่ หากพบว่าผิดปกติหรือเสียให้เปลี่ยนเพรชเชอร์สวิทซ์ (Pressure Switch)
      3. ถ้าทำตามข้างต้นแล้วยังไม่หายให้ติดต่อศูนย์ซ่อมบริการ

Q : ทำไมเครื่องปั๊มน้ำทำงานเอง แม้ไม่มีใครใช้น้ำในบ้าน ?

A :  1. อาจเกิดจากอายุการใช้งานของตัวปั๊มเองซึ่งอาจมีการรั่วซึมจากอุปกรณ์ เช่น ถังแรงดันผุ ซีลต่างๆ หมดสภาพ หากเช็คเจอว่าเกิดจากตัวปั๊มก็สามารถหาซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนหรือโทรเรียกช่างเขามาเปลี่ยนให้ได้
      2. ลองปิดวาล์วทางน้ำออกที่ติดกับตัวเครื่อง ถ้าปิดแล้วปั๊มตัดแสดงว่าในบ้านมีจุดน้ำรั่วซึม
      3. เช็คท่อน้ำดีหรือสุขภัณฑ์ในบ้าน ให้ไล่ดูก๊อก ฟักบัว ชักโครก ตลอดจนถึงสายอ่อนและวาล์วข้อต่อต่างๆ ที่สามารถจะเกิดจุดรั่วซึมได้ทั้งสิ้น ถ้ามีให้จัดการซ่อมบำรุงรอยรั่วนั้นทันที

Q :  ปั๊มหยุดทำงานกะทันหันระหว่างใช้งานควรแก้ไขอย่างไร ?

A :  1. ตรวจสอบฟิวส์และจุดต่อไฟฟ้า 
      2. หากสวิทช์ป้องกันความร้อนสูงทำงานอันเนื่องมาจากระดับความร้อนสูงเกินไป ให้ดึงปลั๊กไฟหลักออก ทิ้งไว้จนปั๊มเย็นลง 
      3. ทำความสะอาดส่วนที่ใช้ดูดและหลีกเลี่ยงการทำงานขณะไม่มีน้ำเข้าในตัวเครื่อง
      4. ตรวจสอบมาตรวัดอัตราการไหลในส่วนที่ใช้ดูด 

Q :  ปั๊มน้ำทำงานแต่ไม่ดึงน้ำขึ้นควรทำอย่างไร ?

A :  1. เติมน้ำหัวเรือนปั๊มประมาณ 1 แก้ว (250 ml) ให้เต็ม ก่อนการใช้งาน
      2. ถอดปลั๊กไฟหลักออกและทำความสะอาดสายดูด 
      3. ถอดปลั๊กไฟหลักออกและทำความสะอาดตะแกรงกรองฟูจิก้าเทอร์โบ