CUSTOMER SERVICE TEL : 086-366-9813, 086-366-9814

เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ

เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ

ทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น, บ้านเดี่ยว 1 ชั้น บ้าน 1 ชั้น : 1 ห้องน้ำ, 1 อ่างล้างจาน, 1 อ่างล้างหน้า, 1 ก็อกน้ำ FCP-111,FCP-150
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น, บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้าน 2 ชั้น : 2 ห้องน้ำ, 1 อ่างล้างจาน, 2 อ่างล้างหน้า, 1 ก็อกน้ำ FCP-250
ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น, บ้านเดี่ยว 3 ชั้น บ้าน 3 ชั้น : 3 ห้องน้ำ, 2 อ่างล้างจาน, 2 อ่างล้างหน้า, 2 ก็อกน้ำ GF-455

ขอคำนึงในการเลือกซื้อปั๊มน้ำ

– กำลังวัตต์ ควรสอดคล้องกับระยะความสูงของอาคารหรือบ้าน จากจุดที่มีการติดตั้งปั๊มน้ำถึงจุดสูงสุดของตัวอาคารหรือบ้าน (ระยะส่งสูงสุด)
– พิจารณาจากสุขภัณฑ์ภายในบ้าน เช่น อ่างน้ำ ก็อกน้ำ มีกี่จุด สอดคล้องกับมอเตอร์ของเครื่องปั๊มน้ำหรือไม่
– พิจารณาจากจำนวนคนภายในบ้าน ต่อการใช้น้ำต่อคน
– พิจารณาจากแรงดูดสูงสุดว่าเหมาะสมกับสถานะที่จะนำไปใช้หรือไม่ (สำหรับแท้งค์ใต้ดิน)