CUSTOMER SERVICE TEL : 086-366-9813, 086-366-9814

การเลือกซื้อเครื่องกรองนํ้าดื่ม

เกร็ดความรู้ของเครื่องกรองน้ำดื่ม
นับจากอดีตมา น้ำดื่มที่ใช้บริโภคทั่วไป จะได้จากการกักเก็บน้ำฝนใว้ในภาชนะต่างๆ เช่น โอ่ง หรือไห หรือจากแหล่งน้ำใต้ดิน เช่น น้ำบาดาล หรือได้จากแหล่งน้ำผิวดินเช่น น้ำจากแม่น้ำลำธาร โดยอาจจะผ่านการแกว่งด้วยสารส้ม หรือเก็บน้ำไว้ให้ตกตระกอนจนใสพอจะใช้ต้มดื่มได้ ปัจจุบัน เนื่องจากการเจริญเติบโตทุกๆ ด้านทั้งทางด้านอุตสาหกรรม กสิกรรม ฯลฯ และมีการใช้สารเคมีต่างๆมาใช้กันทั่วไป โดยขาดการควบคุมดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีพอจึงทำให้แม่น้ำ ลำธารต่างๆ ปนเปื้อนสารเคมี หรือสกปรกจนไม่น่านำมาดื่ม ส่วนน้ำบาดาลก็ถูกสูบไปใช้ในงานต่างๆ จนความสมดุลย์ของน้ำจืดและน้ำเค็มเสียหาย น้ำบาดาลในหลายๆ แห่งจึงมีรสกร่อย เนื่องจากน้ำเค็มจากทะเลไหลเข้ามาปะปน


ส่วนน้ำฝนนั้นก็โดนปัญหาฝุ่นละอองและสารเคมีตกค้างในทุกวันนี้ เรามีหน่วยราชการคือการประปาส่งน้ำมาตามระบบจำหน่ายมายังอาคารบ้านเรือน ซึ่งเป็นน้ำที่ได้ผ่านขบวนการนำบัดและทำความสะอาดจนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมต่อการใช้โดยไม่เป็นอันตรายอยู่แล้ว แต่ในบางขณะจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม น้ำดังกล่าวอาจมีการปนเปื้อนเกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากความขุ่นหรือตะกอนแขวนลอย สี กลิ่น ความกระด้าง ในปริมาณที่ก่อให้เกิดความรังเกียจและไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ดื่ม เครื่องกรองน้ำจึงเข้ามามีบทบาทเพื่อใช้ในการขจัดสิ่งปนเปื้อนส่วนเกินออกไปเครื่องกรองน้ำได้พัฒนามานานจนทุกวันนี้มีเครื่องกรองน้ำหลายๆ รูปแบบวางจำหน่ายในท้องตลาดมากจนไม่รู้ว่าจะซื้อแบบใด ชนิดใดมาใช้กับบ้าน, ที่อยู่อาศัย, โรงงาน, ที่ทำงาน หรือให้ตรงกับที่ใจเราต้องการ ซึ่งการที่จะเลือกใช้หรือซื้อเครื่องกรองน้ำ ควรได้ทราบถึงเครื่องกรองน้ำประเภทต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไป และวิธีการกรองโดยสามารถแบ่งออกเป็นได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ

ความจำเป็นที่ต้องมีเครื่องกรองน้ำไว้ในบ้าน
องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่าบนโลกของเรานี้ในทุกวันมีคนตายเนื่องจากเกี่ยวพันกับโรคที่ติดเชื้อมากับน้ำถึง 25,000 คน (Water Borne Disease) ต่อวัน และในบางปีที่มีความแห้งแล้งอาจถึง 50,000 คนต่อวัน จากสถิติโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจากน้ำ มีผู้ป่วยเป็นโรคท้องร่วงเนื่องจากน้ำจำนวน 88 รายจากผู้ป่วยทั้งหมด (ทั้งคนไข้นอกและคนไข้ใน) 100 ราย (เท่ากับ 88 เปอร์เซนต์) ร้อยละ 25 ของเตียงในโรงพยาบาลเป็นคนป่วยเนื่องจากโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจากน้ำซึ่งทั้งหมดเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่า ทำไมเราจึงต้องระวังอันตรายจากน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ทำไมเราถึงต้องเร่งหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในราคายุติธรรม เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคที่มาจากน้ำ

เครื่องกรองน้ำ สำหรับใช้ทำให้ได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพ
นับว่ามีความจำเป็นขึ้นทุกวัน เพราะปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับน้ำดื่ม อาทิ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับน้ำ รวมทั้งมีความจำเป็นที่จะได้น้ำดื่มในอุดมคติ คือ มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ มีเกลือแร่ที่จำเป็น และมีโครงสร้างของน้ำขนาดเล็ก

วิธีการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ
สภาพน้ำ น้ำประปา หรือน้ำบาดาล หากเป็นน้ำประปาทั่วไป ควรใช้แบบ UF. เพราะออกแบบไส้กรองต่างๆ มาสำหรับใช้กับน้ำประปาโดยตรง แต่หากเป็นน้ำบาดาล ควรปรึกษาผู้ชำนาญการเพื่อทำการวิเคราะห์สภาพน้ำว่ามีความเป็นกรด หรือด่างหรือไม่ หรือมีหินปูนมากน้อยแค่ใหน เพื่อจะได้เพิ่มสารกรอง หรือไส้กรอง จำพวกเรซิ่น ลงไปโดยเราก็จะได้เครื่องกรองน้ำที่ใช้กับสภาพน้ำนั้นๆ ได้จริง
คุณภาพของเครื่องที่ใช้ร่วมกับระบบการกรองต่างๆ เนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการออกแบบเพิ่มเติมความสะดวกต่างๆ เช่น เป็นระบบน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ต้องดูว่าถังน้ำร้อนหรือน้ำเย็น เป็นสเตนเลสหรือไม่ หรือมีการใช้ตะกั่วเป็นการเชื่อมรอยต่อหรือไม่ เพราะหากใช้สารตะกั่วหรือผสมตะกั่วในถังน้ำร้อนหรือน้ำเย็น อาจทำให้เราได้รับสารตะกั่วเข้าร่างกายตลอดเวลา จะเป็นผลให้การพัฒนาการทางสมองต่างๆ ช้าไปด้วย โดยเฉพาะกับเด็ก

การรับประกันต่างๆ
โดยปกติระบบการกรองน้ำจะไม่มีการรับประกัน เนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพน้ำในแต่ละที่

รูปทรงต่างๆ
เพื่อให้เหมาะกับสภาพการใช้งานในบ้าน ซึ่งปัจจุบันมีการออกแบบใหม่ๆ เพื่อให้สวยงาม และเข้ากับทุกพื้นที่

การบริการหลังการขาย
มีการบริการเปลี่ยนไส้กรอง หรือมีใส้กรองขายให้หลังจากซื้อเครื่องแล้วหรือไม่ หากต้องการความสะดวกสบายก็ใช้บริการกับบริษัทฯ ต่างๆ ที่ให้บริการถึงที่บ้าน และมีการเช็คคุณภาพน้ำให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไส้กรอง

ชนิดของเครื่องกรองน้ำ
กรองน้ำดื่มแบ่งออก 4 ชนิด

เครื่องกรองเล็ก
เหมาะสำหรับการกรองน้ำไว้สำหรับดื่มและใช้ในครอบครัวซึ่งเครื่องกรองเล็กนั้น มีขั้นตอนการกรอง 3-5 ขั้นตอน โดยหลักๆ ก็จะมีการกรองผ่าน พีพี คาร์บอน และเรซิ่น ซึ่งถ้าคุณต้องการเพิ่มขั้นตอนการกรองระบบ UV เพื่อให้น้ำที่กรองมาแล้วปราศจากเชื้อโรคก็ได้

เครื่องกรอง RO
การทำงานของระบบ Reverse Osmosis เป็นการกรองอย่างละเอียด 5 ขั้นตอนซึ่งประกอบด้วย Sediment Filter-Carbon Filter-Cation Resin-Membrane Filter-Post Carbon ที่ให้คุณภาพน้ำสะอาดบริสุทธิ์ถึง 99.999% ด้วยความละเอียดของไส้เมมเบรนถึง 0.0001 ไมครอนสามารถติดตั้งใต้ซิ้งและง่ายต่อการใช้งาน

เครื่องกรอง UV
เครื่องกรองยูวีเป็นการกรองสำหรับการฆ่าเชื้อโรคที่ผ่านแสงอัลตร้าไวโอเล็ต หรือแสง UV ซึ่งการกรองแบบยูวีนั้นมีการพัฒนามาจากเครื่องกรองเล็กและเครื่องกรองระบบ RO โดยการเพิ่มตัวยูวีเข้าไป

เครื่องกรองน้ำใช้ (เครื่องกรองใหญ่)
ส่วนมากแล้วผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้กรองน้ำใช้กันมากกว่า เนื่องจากบางบ้านที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่หรืออาจเป็นร้านค้า ศูนย์อาหาร ภัตตาคารต่างๆ ที่ต้องการใช้น้ำสะอาดเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปาและ น้ำบาดาล โดยเลือกใช้เครื่องกรองใหญ่จะคุ้มค่าที่สุด ซึ่งขั้นตอนการกรองของเครื่องกรองใหญ่ก็เหมือนกับเครื่องกรองเล็กค่ะ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าคุณต้องการกรองน้ำกี่ขั้นตอนและสภาพน้ำดิบเป็นอย่างไร