CUSTOMER SERVICE TEL : 086-366-9813, 086-366-9814

การตรวจสอบเครื่องปั๊มนํ้าอัตโนมัติ

ขั้นตอนและวิธีการตรวจเช็คเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ
อยากให้น้ำไหลแรงและสะอาด ต้องหมั่นดูแลอย่างถูกต้องและเป็นประจำ ลดการเกิดตะกอนตะไคร่น้ำและเชื้อโรค ภายในถังนอกจากจะทำให้ปั๊มน้ำทำงานไม่มีประสิทธิภาพ แล้วยังแป็นการส่งต่อความสกปรกไปกับน้ำเมื่อนำน้ำไปใช้ประโยชน์ต่างๆก็จะปนเปื้อนเชื้อโรคไปด้วย

ระยะเวลาที่ควร Maintenonce 2 ครั้ง/ปี
การล้างเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติที่ได้มาตรฐาน
1. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
2. ตรวจสอบจุดต่อของข้อต่อน้ำเข้า
3. ตรวจเช็คลูกลอย
4. ทำความสะอาดตัวเครื่อง (ปั๊ม)
5. ตรวจสอบแผงควบคุมของปั๊ม
6. ตรวจวัดค่าแรงดัน (Volt)
7. ตรวจวัดค่ากระแส (Amp)
8. ตรวจเช็คขั้วเสียงสายภายในตัวปั๊ม
9. ตรวจสอบสายกราวด์
10. ตรวจเช็คระบบปั๊มภายใน
11. เติมลมในระบบ
12. ลงน้ำยาเคลือบพื้นผิวตัวสินค้าภายนอก