CUSTOMER SERVICE TEL : 086-366-9813, 086-366-9814

การตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อนเบื้องต้น

การตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อนเบื้องต้น
ขั้นตอนและวิธีการตรวจเช็ค
เครื่องทำน้ำอุ่น/น้ำร้อน สมควรได้รับการหมั่นตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ไม่ใช่แค่เรื่องทำความสะอาด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกอุดตันเท่านั้น แต่ยังเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ เพื่อป้องกันปัญหาอันร้ายแรงถึงชีวิตจากกระแสไฟรั่ว ไฟดูด

ระยะเวลาที่ควร Maintenance 1ครั้ง/ปี
การล้างเครื่องทำน้ำอุ่น/น้ำร้อน ที่ได้มาตรฐาน
1. ล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์ กรองน้ำเข้า
2. เป่าไล่ความชื้นชิ้นส่วนของอะไหล่
3. ทำความสะอาดตัวเครื่อง
4. ตรวจสอบแผงควบคุม และการทำงานของเครื่อง
5. ตรวจวัดค่าแรงดัน (Volt)
6. ตรวจวัดค่ากระแส (Amp)
7. ตรวจเช็คขั้วเสียบสายไฟภายในตัวเครื่อง
8. ตรวจสอบสายกราวด์
9. ตรวจสอบจุดต่อของข้อต่อน้ำเข้าต่างๆ
10. ทำความสะอาด ฝักบัว
11. ตรวจสอบชุดทำความร้อน
12. ตรวจสอบชุดจับตะกอน (เฉพาะรุ่น)
13. ลงน้ำยาเคลือบพื้นผิวตัวสินค้าภายนอก